Tussen hamer en aanbeeld list het stuk wat de smit bewerkt........
Metaal BV